Informujemy, że mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Kandydatów do pracy, Współpracowników, Kontrahentów oraz budowlany profil działalności zakres przetwarzanych danych został ograniczony do minimum. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy przez stronę którą dane dotyczą jak i i innych prawnie uzasadnionych celach czy obowiązkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania a przetwarzanie danych odbywa się przy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO. Zbierane dane, to w szczególności dane takie jak : imię i nazwisko, NIP, REGON, nr telefonu, nr rachunku bankowego, adres Dane zbierane w przypadku pracowników są to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę w tym określone w Kodeksie Pracy oraz dane niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na pracodawcy. W przypadku danych pracowników przetwarzane są dane zwykłe jak i w uzasadnionych przypadkach dane szczególnych kategorii (dane niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze takie jak ocena zdolności do pracy, zwolnienia lekarskie). Przetwarzanie danych odbywa się mając na uwadze wspomniane przepisy RODO w tym na podstawie upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania. Osoby przetwarzające zobowiązały się również do zachowania poufności danych a maksymalizację ochrony zapewnia również Polityka Ochrony Danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym i środki w nich zawarte. Środki te mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w systemach informatycznych jak i danych w formie papierowej przed ich nieupoważnionym dostępem, utratą czy modyfikacją. W zakładce RODO znajdą Państwo informacje na temat przetwarzanych danych oraz praw w związku z tym przysługujących
Copyright © 2023 by "HPRS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: hprswietochlowice@poczta.onet.pl
Na naszym serwisie stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki.

adresy email:

hprswietochlowice@poczta.onet.pl

zarzadhprs@vp.pl

 

tel.: +48 32 386 13 57, tel. +48 32 286 24 04

Kadra Zarządzająca
Dane Rejestrowe:

KRS:0000221744
NIP:6260018744
BDO:000223837
nr konta
38 1050 1373 1000 0010 0046 0855
Zrealizowane Zadania
Witamy na Stronie
HPR Świętochłowice Spółka z o.o.

HPR

S